Wolfheze 01

Wolfheze - Molenbeeksepad 16,5 km

Klompenpad Molenbeeksepad staat garant voor wandelen door bos, over hei, langs beekdalen en historische plaatsen in het fraaie buitengebied van Wolfheze, Heelsum en Renkum. Ontdek het mooie buitengebied van Wolfheze, Heelsum en Renkum. Rust, natuur en cultuur bepalen hier de sfeer. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Klompenpaden zijn cultuurhistorische wandelroutes die zoveel mogelijk over oude voetpaadjes gaan. Denk daarbij aan jaagpaadjes, kerkenpaden of schoolpaadjes. Maar de paden lopen ook door agrarisch cultuurlandschap, landgoederen en dwars door boerenland. De sporen uit het verleden zijn mooi zichtbaar in klompenpaden. Daarom zijn Stichting Landschapsbeheer Gelderland zo blij dat grondeigenaren hieraan meewerken. Want mede door hun gastvrijheid kom je op plekjes waar je normaal niet zou komen. Klompenpaden worden ontwikkeld door Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. Alle Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild en het gevaar voor het overbrengen van ziektes.

Dit is het eerste Klompenpad over een ecoduct, namelijk over het nieuwe ecoduct Wolfhezerheide. Dit ecoduct kan gebruikt worden door de dieren waarvoor het is gebouwd.
In de Wolfhezerheide en de Doorwerthse Heide leven uitzonderlijk veel reptielen en amfibieën zoals slangen en kikkers. Door de aanleg van de A50 in 1972 is hun leefgebied ruw in tweeën gedeeld en kwetsbaarder geworden. Met het ecoduct worden beide stukken weer met elkaar verbonden. Ook andere dieren, zoals edelherten en wilde zwijnen, konijnen, muizen en zelfs vlinders, krijgen daarmee aanzienlijk meer ruimte, maar nu maken ook wandelaars de oversteek tussen de Doorwerthse Heide en de Wolfhezerheide. Een bijzonder natuurgebied én een historisch waardevol gebied. Maar liefst zes van de zeven in Nederland voorkomende reptielensoorten leven in natuurgebied Wolfheze. De zandhagedis, levendbarende hagedis, ringslang, adder, hazelworm en gladde slang vind je vooral op de heide. Ze voelen zich hier prima thuis. In het oude bos broeden zeldzame vogels als raven en groene spechten. Op de heide komen roodborsttapuiten en geelgorzen voor, en bedreigde planten als grote wolfsklauw en duivelsnaaigaren. Ook de goudvink, fluiter en zwarte specht kun je tegenkomen in Wolfheze.

Een ecoduct met wandelvoorziening is in Nederland zeer bijzonder. Wandelaars zouden in andere gevallen de dieren storen. Maar reptielen en amfibieën laten zich niet zo gauw verstoren. Bovendien lopen wandelaars gescheiden van de dieren. Alleen door een paar kijkgaten vangen ze een glimp op van de andere ecoductgebruikers. Wolfhezerheide is het enige ecoduct in Nederland dat ook toegankelijk is voor wandelaars.

Heelsumsebeek en Molenbeek zijn sprengenbeken en zijn cultuurhistorische monumenten met een hoge natuur en landschapswaarde. Doordat de beken op de overgang liggen tussen de Hoge Veluwe en natte uiterwaarden biedt dit veel mogelijkheden voor de natuur. De beken vormen een prima verbindingszone tussen twee gebieden. De afwisseling tussen water, bos, heide en weilanden in het beekdal is aantrekkelijk
voor veel verschillende planten en dieren.

Routekaart

Wandelroute informatie

Vraag:  Antwoord:
Start / Parkeerplaats: Aan de Parallelweg te Wolfheze
Verharde wegen: Ja
Onverharde wegen: Ja
Rolstoel / kinderwagen geschikt:     Nee   
Honden toegestaan: Ja, aangelijnd
Horeca: In het dorp, lekkere Bakker
Bankjes: Weinig
Extra Informatie: Zeer mooie wandeling

GPX Bestand

Om het GPX bestand van de route te kunnen gebruiken, geef een naam en een geldig email-adres in, de link wordt dan automatisch toegestuurd.

Voor Privacy- en cookieverklaring zie:


111.21 KB
599 downloads

Wolfheze – Molenbeeksepad