Privacy Policy

Copyright:

Tenzij anders vermeld, is het op gps-wandelaars.nl en foto-périne.nl aanwezige materiaal – tekst of beeld, intellectueel eigendom van gps-wandelaars.nl en foto-périne.nl. Aanvullend heeft gps-wandelaars.nl en foto-périne.nl afspraken gemaakt met auteurs welke haar het recht geeft hun werken openbaar te maken of te vermenigvuldigen. Al deze werken aangevuld met de voor gps-wandelaars.nl en foto-périne.nl, haar website gps-wandelaars.nl en foto-périne.nl en aldaar gebruikte vormgeving, kleurstelling en afmeting zijn auteursrechtelijk beschermt (zie Auteurswet www.ivir.nl ).

Het is bezoekers van gps-wandelaars.nl en foto-périne.nl NIET toegestaan de auteursrechtelijk beschermde werken (werk van letterkunde, wetenschap of kunst) op welke wijze dan ook zelf openbaar te maken of te verveelvoudigen, inclusief het publiceren op een eigen (intra)netwerk, het publiceren via een eigen netwerk (per e-mail) zonder expliciete schriftelijke toestemming van gps-wandelaars.nl en foto-périne.nl, de producent van gps-wandelaars.nl en foto-périne.nl of enig andere op de site aanwezige auteur.

Elke overtreding van dit recht zal onmiddellijk als inbreuk beschouwd worden; overtreders van misbruik worden direct schriftelijk op de hoogte gesteld van hun overtreding(en). Geschillen zullen worden voorgelegd worden aan een Nederlandse rechter. kosten voor het publiceren en/of het vermenigvuldigen, c.q. het verlies van inkomsten, alsmede de eventuele kosten voor gerechtelijke stappen zullen op de overtreder(s) verhaald worden.

gps-wandelaars.nl en foto-périne.nl streeft naar strikte naleving van deze regels.

© 2009 – 2017 gps-wandelaars.nl en foto-périne.nl

Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf.

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van nieuwe wandelroutes, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt uit het download registratiescherm gebruikt en toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten GEEN gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden GEEN cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken GEEN van deze dienst, om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Zie Contact Formulier.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deze pagina is voor het laatst aangepast op zie onder.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.